Lily Stark

Lily Stark

Lily Stark, starszy redaktor studia Tipard, specjalizuje się w rozwiązaniach BD / DVD, Video i Audio Converter / Editor / Player / Recorder. Z jej postów można znaleźć profesjonalne samouczki i rozwiązania produktów Tipard BD / DVD / Video / Audio.