Jak przenieść iPada 2 iTunes U na komputer

iPad 2 iTunes U

Jak przesłać pliki z iPada 2 iTunes U na komputer? Przeczytaj ten artykuł i znajdź odpowiedź.

Krok 1

Podłącz iPada 2 do komputera

Podłącz iPada 2 do komputera PC za pomocą dedykowanej linii danych Apple, a następnie zobaczysz następujący obraz.

Podłącz iPada
Krok 2

Wybierz dowolny plik iTunes U, który chcesz przesłać

Po lewej stronie głównego interfejsu pojawi się lista wyświetlania, która pokaże różne pliki iPada 2 w różnych typach. Kliknij "iTunes U" na liście wyświetlania, po prawej stronie interfejsu wyświetli się wszystkie pliki iTunes U w szczegółach, jak pokazuje poniższy zrzut ekranu. Przed każdym wymienionym plikiem iTunes U znajduje się pole wyboru, możesz zaznaczyć wszystko, aby wybrać wszystkie pliki iTunes U lub tylko jeden do wyboru, a następnie przycisk "Transfer" zostanie uaktywniony instanly.

Przenieś iTunes U
Krok 3

Zacznij przesyłać pliki

Kliknij przycisk "Transfer", aby rozpocząć kopiowanie dowolnego pliku iTunes U, który chcesz skopiować do komputera. Po przeniesieniu folder wyjściowy wyświetli się automatycznie.

eksport