Jak dopasować informacje o kontaktach podczas importowania pliku CSV

Kontakty CSV

Kliknij przycisk Importuj, aby wybrać opcję ".csv" i wybierz lokalny "plik .csv", a następnie otwórz go, aby przejść do okna Informacje.

Informacje CSV

1. w Dodatkowe informacje Window, użytkownicy muszą dopasować informacje o kontaktach między zaimportowanym "plikiem .csv" a urządzeniem.

2. Zaimportowany plik ".csv" jest skrajnie lewostronną listą "csv", a elementy twojego urządzenia są listą "urządzeń" z prawej strony. Zaznaczone opcje to dopasowane elementy między importowanym plikiem ".csv" a urządzeniem.

3. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, użytkownicy muszą dopasować element, przeciągając odpowiedni element z listy "urządzenie" z prawej strony do odpowiedniego miejsca na środkowej liście "urządzeń".

4. Jeśli uważasz, że dopasowany element jest niedokładny, możesz przeciągnąć elementy z listy po prawej stronie "urządzenia" i upuścić je do odpowiedniego miejsca na środkowej liście "urządzeń".

5. Jeśli uważasz, że potrzebne informacje są dokładnie dopasowane, kliknij OK przycisk, aby ukończyć importowanie pliku CSV.