Tipard iPod Transfer Pro Guide

Jak przenosić pliki iPoda

Jako profesjonalny transfer iPoda, Tipard iPod Transfer Platinum nie tylko może przesyłać pliki audio i obrazy z iPoda na komputer w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ale także może pomóc użytkownikom wyodrębnić plik audio z pliku wideo lub DVD, aby przesłać go z komputera do odtwarzacza iPod. Dodatkowo możesz kopiować różne pliki ze zdjęciami lub obrazami z komputera na iPoda. Ponadto iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4, iPad i iPad 2 są bardzo obsługiwane przez ten transfer iPoda.

Krok 1: Zainstaluj i zarejestruj Tipard iPod Transfer Pro

Pobierz plik instalacyjny Tipard iPod Transfer Platinum, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć instalację.

Krok 2: Podłącz iPoda

Po rejestracji pojawi się poniższy zrzut ekranu.

Podłącz iPoda do komputera przez dedykowaną linię danych Apple, a następnie zobaczysz następujący obraz.
Po podłączeniu iPod zostanie natychmiast rozpoznany, a wyświetlone zostaną szczegółowe informacje o iPodzie, w tym typ, pojemność, wersja i numer seryjny. Dodatkowo wyświetli konkretne wartości pojemności różnych plików iPoda, które zajęły, oraz dostępną przestrzeń.

Krok 3: Przenieś różne pliki iPoda na komputer

Po lewej stronie głównego interfejsu zobaczysz listę wyświetlania, która pokaże różne pliki iPoda w różnych typach. Możesz dowolnie wybrać dowolny rodzaj pliku (Muzyka, Wideo, Foto), aby przesłać go na swój komputer w celu utworzenia kopii zapasowej i bezpieczeństwa.

Odp .: Przenieś utwory z iPoda

Kliknij "Music" na liście wyświetlania, po prawej stronie interfejsu wyświetli się wszystkie pliki muzyczne w szczegóły, jak pokazuje poniższy zrzut ekranu.
Przed każdym wymienionym plikiem muzycznym znajduje się pole wyboru, możesz zaznaczyć wszystkie, aby wybrać wszystkie pliki muzyczne lub tylko jeden do wyboru, a następnie kliknąć przycisk obrazu „iPod to PC” na dole interfejsu, aby rozpocząć przesyłanie plików muzycznych z iPod na PC.

B: Przenieś pliki wideo z iPoda

Kliknij opcję „Wideo” na liście wyświetlania, po czym prawa strona interfejsu wyświetli szczegółowo wszystkie pliki wideo, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.
Przed każdym wymienionym plikiem wideo znajduje się pole wyboru, możesz zaznaczyć wszystkie, aby wybrać wszystkie pliki filmowe lub tylko jeden do wyboru, a następnie kliknąć przycisk obrazu „iPod to PC” na dole interfejsu, aby rozpocząć przesyłanie plików wideo z iPoda na komputer.

C: Przenieś pliki obrazów iPoda

Kliknij „Zdjęcie” na liście wyświetlania, po czym prawa strona interfejsu wyświetli szczegółowe informacje o wszystkich plikach graficznych, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.
Przed każdym wymienionym plikiem obrazu znajduje się pole wyboru, możesz zaznaczyć wszystkie, aby wybrać wszystkie pliki zdjęć lub tylko jeden do wyboru, a następnie kliknąć przycisk obrazu „iPod to PC” na dole interfejsu, aby rozpocząć przesyłanie plików zdjęć z iPoda na komputer.

Krok 4: Przesyłaj różne pliki z komputera do iPoda

Kliknij jeden z trzech typów plików widocznych na liście wyświetlania, a następnie dodaj pliki wideo / audio / obrazu z komputera do iPoda.

D: Dodaj pliki wideo / DVD z komputera do iPoda

Kliknij „Wideo” na liście wyświetlania, a następnie kliknij przycisk obrazu „Z komputera do iPoda” na dole interfejsu. Następnie pojawi się nowe okno, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

D-1: Dodaj pliki wideo z komputera do iPoda

Aby dodać pliki wideo, możesz kliknąć przycisk „Dodaj plik” i wybrać docelowy plik wideo na swoim komputerze, a następnie wybrany plik wideo zostanie wyświetlony na liście wyświetlania. Następnie wystarczy kliknąć aktywowany przycisk „Importuj”, aby przenieść docelowy plik wideo do iPoda.
Pamiętaj, aby zaznaczyć pole „Konwertuj pliki przed importowaniem”, wtedy nawet załadowany plik wideo nie jest obsługiwany przez iPoda, ten transfer z iPoda może przekonwertować go na format zgodny z iPodem.

D-2: Dodaj film DVD z komputera do iPoda

Aby załadować DVD, możesz kliknąć przycisk „Załaduj DVD” i wybrać docelowy domyślny folder DVD, a następnie wszystkie pliki rozdziałów wybranego pliku DVD zostaną wyświetlone na liście wyświetlania. Możesz wybrać dowolny plik rozdziału lub cały folder DVD, a następnie kliknąć aktywowany przycisk „Importuj”, aby przekonwertować docelowy plik DVD na formaty wideo kompatybilne z iPodem, a następnie przenieść je do iPoda.

E: Dodaj muzykę lub wyodrębnij audio z wideo lub DVD na iPoda

Kliknij opcję „Muzyka” na liście wyświetlania, a następnie kliknij przycisk obrazu „Z komputera do iPoda” na dole interfejsu. Następnie pojawi się nowe okno, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.
Możesz kliknąć przycisk „Dodaj plik” i wybrać docelowy plik muzyczny na swoim komputerze, a następnie wybrany plik audio zostanie wyświetlony na liście wyświetlania. Następnie wystarczy kliknąć aktywowany przycisk „Importuj”, aby przenieść docelowe utwory do iPoda.

Lub możesz załadować swój ulubiony plik wideo lub płytę DVD na listę wyświetlania, a następnie wybrać docelowy format audio, który Ci się podoba, wtedy plik muzyczny kompatybilny z iPodem zostanie wygenerowany i będzie można go umieścić na iPodzie.

F: Przenieś pliki obrazów do iPoda

Kliknij „Zdjęcie” na liście wyświetlania, a następnie kliknij przycisk obrazu „Z komputera do iPoda” u dołu interfejsu. Następnie pojawi się nowe okno, w którym możesz wybrać docelowe pliki zdjęć z komputera i przenieść je do iPoda.

KomentarzKliknij tutaj, aby dołączyć do dyskusji i podzielić się swoimi komentarzami