Warunki korzystania

Uroczyście zadeklaruj: Prawa autorskie do wszystkich treści na tej stronie, oprogramowania, obrazów i powiązanych utworów należą do Tipard Studio, o ile nie zaznaczono inaczej. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Publikowanie materiałów na naszej stronie internetowej nie oznacza zgody na kopiowanie lub rozpowszechnianie materiałów bez pisemnej zgody.

Tipard Studio może w dowolnym czasie zmienić Warunki korzystania i Politykę prywatności bez powiadomienia. Zmienione Warunki użytkowania i Polityka prywatności będą obowiązywać po opublikowaniu.

1. Korzystanie z oprogramowania

Korzystanie z Oprogramowania podlega wszystkim umowom, takim jak umowa licencyjna lub umowa użytkownika, która towarzyszy lub jest dołączona do Oprogramowania. W przypadku, gdy Oprogramowanie jest dostarczane w Witrynie lub za jej pośrednictwem i nie jest licencjonowane na korzystanie z Licencjobiorcy za pośrednictwem Warunków Licencyjnych specyficznych dla Oprogramowania, Użytkownik może korzystać z Oprogramowania na następujących warunkach:

 • Oprogramowanie może być wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych, informacyjnych, niekomercyjnych;
 • Oprogramowanie nie może być w żaden sposób modyfikowane ani zmieniane;
 • Oprogramowanie nie może być redystrybuowane.

2. Wykorzystanie materiałów

Użytkownik może pobierać, przechowywać, wyświetlać na komputerze, wyświetlać, słuchać, odtwarzać i drukować Materiały, które Tipard publikuje lub nadaje w Witrynie lub udostępnia do pobrania za pośrednictwem Witryny z zastrzeżeniem następujących warunków:

 • Materiały mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych, informacyjnych, wewnętrznych, niekomercyjnych;
 • Materiały nie mogą być modyfikowane ani zmieniane w żaden sposób;
 • Materiały nie mogą być redystrybuowane;
 • Użytkownik nie może usuwać żadnych praw autorskich ani innych informacji o własności zawartych w dokumentach i informacjach;

Prawa określone powyżej do przeglądania, pobierania i drukowania Materiałów dostępnych na tej Stronie nie mają zastosowania do projektu lub układu strony.

Wszystkie oprogramowanie Tipard jest licencjonowane na warunkach, które obejmują:

 • Prawa autorskie do oprogramowania i wszelkich prac wizualnych lub dźwiękowych rozpowszechnianych z oprogramowaniem należą do Tipard. Tipard Studio zastrzega sobie wszystkie prawa. Firma Tipard Software udziela licencji na dystrybucję i instalację tego oprogramowania wyłącznie zgodnie z niniejszymi warunkami.
 • Instalując, używając lub rozpowszechniając to oprogramowanie, ty, we własnym imieniu i w imieniu swojego pracodawcy lub zleceniodawcy, zgadzasz się na te warunki. Jeśli nie zgadzasz się z którymś z tych warunków, nie możesz używać, kopiować, przesyłać, dystrybuować ani instalować tego oprogramowania.
 • Tipard Studio nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z użytkowania tego oprogramowania, w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie straty szczególne, przypadkowe lub wtórne.
 • Użytkownik może kopiować lub rozpowszechniać plik instalacyjny tego oprogramowania w jego niezmienionej postaci, ale w żadnym wypadku nie może rozpowszechniać jakiegokolwiek kodu rejestracyjnego oprogramowania dla żadnego z naszych programów bez pisemnej zgody Tipard Studio. Jeśli rozpowszechnisz kod rejestracyjny oprogramowania, będziesz zobowiązany do zapłacenia pełnej ceny zakupu dla każdej lokalizacji, w której nastąpi nieautoryzowane użycie kodu.

3.Oznaczenia handlowe

Znaki towarowe, logo i znaki usługowe ("Znaki") wyświetlane na tej Stronie są własnością Tipard lub innych stron trzecich. Nie wolno używać Znaków bez uprzedniej pisemnej zgody Tipard lub strony trzeciej, która może być właścicielem Znaków. Tipard i logo Tipard są znakami towarowymi Tipard Studio.

Serdecznie zapraszamy na wszelkie pytania i sugestie oraz obiecuję, że zajmiemy się Twoimi e-mailami w ciągu 24 godzin po ich otrzymaniu. Proszę nie wahaj się skontaktować z nami: support@tipard.com