Tipard iPad 2 na Mac Transfer Guide

Przenieś plik z iPada na komputer Mac

Jak przesłać pliki z iPada na komputer Mac? Przeczytaj ten artykuł i znajdź odpowiedź.

Krok 1

Zainstaluj Tipard iPad 2 Transfer Pro dla komputerów Mac

Pobierz i dwukrotnie kliknij Tipard iPad 2 na Mac Przenieś ostateczny plik instalacyjny; następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć instalację.
Następnie uruchom narzędzie iPad Transfer for Mac, a okno rejestracji wyświetli się automatycznie. Możesz wprowadzić poprawną nazwę użytkownika i klucz rejestracyjny, aby zakończyć rejestrację, lub możesz po prostu pominąć krok, aby wypróbować najpierw przeniesienie iPada.

Dołącz
Krok 2

Podłącz swój iPad

Po rejestracji pojawi się poniższy zrzut ekranu. Połącz swojego iPada z komputerem Mac poprzez dedykowaną linię danych Apple, a następnie zobaczysz następujący obraz. Po podłączeniu Twój iPad zostanie natychmiast rozpoznany, a wyświetlone zostaną szczegółowe informacje o twoim urządzeniu, w tym typ, pojemność, wersja i numer seryjny. Dodatkowo wyświetli konkretne wartości pojemności różnych pobranych plików iPada i dostępne miejsce.

Podłącz iPada
Krok 3

Przenieś różne pliki iPada na komputer Mac

Po lewej stronie głównego interfejsu pojawi się lista wyświetlania, która pokaże różne pliki iPada w różnych typach. Możesz dowolnie wybrać dowolny rodzaj pliku (muzyka, film, programy telewizyjne, podcast, iTunes U, książki, zdjęcia i kontakty), aby przenieść go na komputer Mac w celu zapewnienia bezpieczeństwa plików lub użycia w inny sposób.

Odp .: Przenieś iPada Music

Kliknij "Music" na liście wyświetlania, po prawej stronie interfejsu wyświetli się wszystkie pliki muzyczne w szczegóły, jak pokazuje poniższy zrzut ekranu. Przed każdym wymienionym plikiem muzycznym znajduje się pole wyboru, możesz zaznaczyć wszystkie pliki muzyczne lub wybrać jedną z nich. Możesz także wybrać floder wyjściowy odpowiednio do swoich potrzeb, a następnie kliknąć przycisk "iPad to Mac" w dolnej części interfejsu, aby rozpocząć przesyłanie plików muzycznych z iPada na komputer Mac.

Przenieś muzykę
Krok 4

Przenieś różne pliki iPada na komputer Mac

B: Przenieś filmy na iPada

Kliknij "Filmy" na liście wyświetlania, po prawej stronie interfejsu wyświetli wszystkie pliki wideo w szczegóły, jak pokazuje poniższy zrzut ekranu. Przed każdym wymienionym plikiem wideo znajduje się pole wyboru, możesz zaznaczyć wszystko, aby wybrać wszystkie pliki filmowe lub tylko jeden, a następnie kliknąć przycisk "iPad to Mac" w dolnej części interfejsu, aby rozpocząć przesyłanie plików wideo z iPada na Maca.
Ponadto, w lewym dolnym rogu interfejsu poniżej, możesz wyświetlić podgląd dowolnego pliku wideo w "oknie podglądu".

Przenieś film
Krok 5

Przenieś różne pliki iPada na komputer Mac

C: Transfer programów telewizyjnych iPad

Kliknij "Programy telewizyjne" na liście wyświetlania, a po prawej stronie interfejsu wyświetli się wszystkie Twoje pliki z programem telewizyjnym w sposób pokazany na poniższym zrzucie ekranu. Przed każdym z wymienionych plików programów telewizyjnych znajduje się pole wyboru, możesz zaznaczyć wszystko, aby wybrać wszystkie pliki programów telewizyjnych lub tylko jeden, a następnie kliknąć przycisk "iPad to Mac" w dolnej części interfejsu, aby rozpocząć przesyłanie określone pliki od iPada do Mac.
Ponadto w lewym dolnym rogu interfejsu poniżej możesz wyświetlić podgląd dowolnego programu telewizyjnego w "oknie podglądu".

Przesyłaj programy telewizyjne
Krok 6

Przenieś różne pliki iPada na komputer Mac

D: Przenieś podcasty na iPada

Kliknij "Podcasty" na liście wyświetlania, a po prawej stronie interfejsu zostaną wyświetlone wszystkie pliki Podcast w szczegółach, jak pokazuje poniższy zrzut ekranu. Przed każdym z wymienionych plików znajduje się pole wyboru, możesz zaznaczyć wszystkie, aby wybrać wszystkie pliki lub tylko jeden, a następnie kliknąć przycisk "iPad to Mac" w dolnej części interfejsu, aby rozpocząć przesyłanie określonych plików Podcast z iPada na Maca.
Dodatkowo, w lewym dolnym rogu interfejsu poniżej możesz wyświetlić podgląd dowolnego pliku Podcastu wideo w "oknie podglądu".

Przenieś podcast
Krok 7

Przenieś różne pliki iPada na komputer Mac

E: Przenieś iPad iTunes U

Kliknij "iTuens U" na liście wyświetlania, po prawej stronie interfejsu wyświetli się wszystkie pliki iTunes U w szczegóły, jak pokazuje poniższy zrzut ekranu. Przed każdym wymienionym plikiem iTunes U znajduje się pole wyboru, możesz zaznaczyć wszystko, aby wybrać wszystkie pliki lub tylko jeden, a następnie kliknąć przycisk "iPad to Mac" w dolnej części interfejsu, aby rozpocząć przesyłanie określonego iTunes U pliki od iPada do Mac.
Dodatkowo, w lewym dolnym rogu interfejsu poniżej można wyświetlić podgląd dowolnego pliku iTunes U w oknie "Okno podglądu".

Przenieś iTunes
Krok 8

Przenieś różne pliki iPada na komputer Mac

F: Przenieś książki na iPada

Kliknij "Książki" na liście wyświetlania, a po prawej stronie interfejsu zostaną wyświetlone wszystkie twoje pliki eBook w szczegółach, jak pokazuje poniższy zrzut ekranu. Przed każdym z wymienionych plików znajduje się pole wyboru, możesz zaznaczyć wszystko, aby wybrać wszystkie pliki książek lub tylko jeden, a także wybrać floder wyjściowy zgodnie z potrzebami, a następnie kliknąć przycisk "iPad to Mac" w dolnej części interfejsu do rozpoczęcia przesyłania określonych plików książek z iPada na komputer Mac.

Przenieś książki na iPada