Jak przenieść iPhone'a 4 iTunes U na komputer

Przenieś iPhone 4 iTunes U

Jak przenieść iPhone'a 4 iTunes U na swój komputer za pomocą iPhone 4 iTunes U Transfer? Przeczytaj ten artykuł i znajdź odpowiedź.

Krok 1

Podłącz iPhone'a 4 do komputera

Podłącz telefon iPhone 4 do komputera PC za pomocą dedykowanej linii danych firmy Apple, a następnie zobaczysz następujący obraz.

Podłącz iPhone'a
Krok 2

Wybierz dowolny plik iTunes U, który chcesz przesłać

Po lewej stronie głównego interfejsu zobaczysz listę wyświetlania, która pokaże twoje różne pliki iPhone 4 w różnych typach. Kliknij "iTunes U" na liście wyświetlania, po prawej stronie interfejsu wyświetli się wszystkie pliki iTunes U w szczegółach, jak pokazuje poniższy zrzut ekranu. Przed każdym wymienionym plikiem iTunes U znajduje się pole wyboru, możesz zaznaczyć wszystko, aby wybrać wszystkie pliki iTunes U lub tylko jeden do wyboru, a następnie przycisk "Transfer" zostanie uaktywniony instanly.

Wybierz plik iTunes U
Krok 3

Zacznij przesyłać pliki

Kliknij przycisk "Transfer", aby rozpocząć kopiowanie dowolnego pliku iTunes U, który chcesz skopiować do komputera. Po przeniesieniu folder wyjściowy wyświetli się automatycznie.

Przenieś plik iTunes U.