Tipard iPad 2 Transfer dla Mac Przewodnik

Przenieś iPad Mac

Jak przesłać DVD, wideo, audio, obraz między iPad 2 i Mac z Transfer z iPada na komputer Mac? Przeczytaj ten artykuł i znajdź odpowiedź.

Krok 1: zainstaluj Tipard iPad 2 Transfer Pro dla komputerów Mac

Pobierz plik instalacyjny Tipard Mac iPad 2 Transfer Platinum; następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć instalację.
Następnie uruchom Mac iPad 2 Transfer Platinum, a okno rejestracji wyświetli się automatycznie. Możesz wpisać poprawną nazwę użytkownika i klucz rejestracyjny, aby zakończyć rejestrację, lub możesz po prostu pominąć krok, aby najpierw wypróbować ten iPad 2.

Krok 2: Podłącz swój iPad

Po rejestracji pojawi się poniższy zrzut ekranu.

Berło

Podłącz iPada 2 do komputera Mac poprzez dedykowaną linię danych Apple, a następnie zobaczysz następujący obraz.
Po podłączeniu Twój iPad 2 zostanie natychmiast rozpoznany i wyświetlone zostaną szczegółowe informacje o twoim urządzeniu, w tym typ, pojemność, wersja i numer seryjny. Dodatkowo wyświetli konkretne wartości pojemności różnych pobranych plików iPada i dostępne miejsce.

Berło

Krok 3: Przenieś różne pliki iPada na komputer Mac

Po lewej stronie głównego interfejsu pojawi się lista wyświetlania, która pokaże różne pliki iPada w różnych typach. Możesz dowolnie wybrać dowolny rodzaj pliku (muzyka, film, programy telewizyjne, podcast, iTunes U, książki, zdjęcia i kontakty), aby przenieść go na komputer Mac w celu zapewnienia bezpieczeństwa plików lub użycia w inny sposób.

przelew

Odp .: Przenieś iPada Music

Kliknij "Music" na liście wyświetlania, po prawej stronie interfejsu wyświetli się wszystkie pliki muzyczne w szczegóły, jak pokazuje poniższy zrzut ekranu.
Przed każdym wymienionym plikiem muzycznym znajduje się pole wyboru, możesz zaznaczyć wszystko, aby wybrać wszystkie pliki muzyczne lub tylko jedno do wyboru, a następnie kliknąć przycisk "iPad 2 to Mac" w dolnej części interfejsu, aby rozpocząć przesyłanie plików muzycznych od iPada 2 do Mac.

B: Przenieś filmy na iPada

Kliknij "Filmy" na liście wyświetlania, po prawej stronie interfejsu wyświetli wszystkie pliki wideo w szczegóły, jak pokazuje poniższy zrzut ekranu.
Przed każdym wymienionym plikiem wideo znajduje się pole wyboru, możesz zaznaczyć wszystko, aby wybrać wszystkie pliki z filmem lub tylko jedno do wyboru, a następnie kliknąć przycisk "iPad 2 to Mac" w dolnej części interfejsu, aby rozpocząć przesyłanie plików wideo od iPada 2 do Mac.

Ponadto, w lewym dolnym rogu interfejsu poniżej, możesz wyświetlić podgląd dowolnego pliku wideo w "oknie podglądu".

C: Transfer programów telewizyjnych iPad

Kliknij "Programy telewizyjne" na liście wyświetlania, a po prawej stronie interfejsu wyświetli się wszystkie Twoje pliki z programem telewizyjnym w sposób pokazany na poniższym zrzucie ekranu.
Przed każdym z wymienionych plików programów telewizyjnych znajduje się pole wyboru, możesz zaznaczyć wszystkie, aby wybrać wszystkie pliki programów telewizyjnych lub tylko jeden, a następnie kliknąć przycisk "iPad 2 to Mac" w dolnej części interfejsu, aby rozpocząć przesyłanie określone pliki z iPada 2 na Mac.

Ponadto w lewym dolnym rogu interfejsu poniżej możesz wyświetlić podgląd dowolnego programu telewizyjnego w "oknie podglądu".

D: Przenieś podcasty na iPada

Kliknij "Podcasty" na liście wyświetlania, a po prawej stronie interfejsu zostaną wyświetlone wszystkie pliki Podcast w szczegółach, jak pokazuje poniższy zrzut ekranu.
Przed każdym z wymienionych plików znajduje się pole wyboru, możesz zaznaczyć wszystkie, aby wybrać wszystkie pliki lub tylko jeden, a następnie kliknąć przycisk "iPad 2 to Mac" w dolnej części interfejsu, aby rozpocząć przesyłanie określonych plików Podcast z iPad 2 na Mac.

Dodatkowo, w lewym dolnym rogu interfejsu poniżej możesz wyświetlić podgląd dowolnego pliku Podcastu wideo w "oknie podglądu".

E: Przenieś iPad iTunes U

Kliknij "iTuens U" na liście wyświetlania, po prawej stronie interfejsu wyświetli się wszystkie pliki iTunes U w szczegóły, jak pokazuje poniższy zrzut ekranu.
Przed każdym wymienionym plikiem iTunes U znajduje się pole wyboru, możesz zaznaczyć wszystko, aby wybrać wszystkie pliki lub tylko jedno do wyboru, a następnie kliknąć przycisk "iPad 2 to Mac" w dolnej części interfejsu, aby rozpocząć przesyłanie określonego iTunes Pliki U z iPada 2 na Mac.

Dodatkowo, w lewym dolnym rogu interfejsu poniżej można wyświetlić podgląd dowolnego pliku iTunes U w oknie "Okno podglądu".

F: Przenieś książki na iPada

Kliknij "Książki" na liście wyświetlania, a po prawej stronie interfejsu zostaną wyświetlone wszystkie twoje pliki eBook w szczegółach, jak pokazuje poniższy zrzut ekranu.
Przed każdym z wymienionych plików znajduje się pole wyboru, możesz zaznaczyć wszystko, aby wybrać wszystkie pliki Książek lub tylko jeden do wyboru, a następnie kliknąć przycisk "iPad 2 to Mac" w dolnej części interfejsu, aby rozpocząć przesyłanie określonych plików książek od iPada 2 do Mac.

G: Przenieś zdjęcia iPadów

Kliknij "Zdjęcia" na liście wyświetlania, zostaną wyświetlone wszystkie pliki Rolek z aparatu i Albumy ze zdjęciami, a po prawej stronie interfejsu zostaną wyświetlone wszystkie odpowiadające im zdjęcia lub obrazy pod każdą playlistą albumu, jak pokazuje poniższy zrzut ekranu.
Przed każdym z wymienionych plików znajduje się pole wyboru, możesz zaznaczyć wszystkie, aby wybrać wszystkie pliki graficzne lub tylko jeden, a następnie kliknąć przycisk "iPad2 to Mac" w dolnej części interfejsu, aby rozpocząć przesyłanie określonych plików graficznych z iPad 2 na Mac.

Możesz także kliknąć przycisk "Usuń" obraz, aby bezpośrednio usunąć zaznaczone zdjęcia lub zdjęcia z iPada.

H: Dodaj plik książki do iPada

Kliknij "Książki" na liście wyświetlania, po prawej stronie interfejsu wyświetli wszystkie pliki muzyczne w szczegóły, jak pokazuje poniższy zrzut ekranu.
Kliknij przycisk "Importuj plik" w dolnej części interfejsu, aby zaimportować jeden lub wiele plików PDF lub ePub z komputera Mac do urządzenia iPad 2. Następnie zaimportowane pliki zostaną wyświetlone poniżej poprzednich plików Book.

I: Dodaj plik wideo do iPada

Kliknij "Filmy" na liście wyświetlania, po prawej stronie interfejsu wyświetli wszystkie pliki wideo w szczegóły, jak pokazuje poniższy zrzut ekranu.
Kliknij przycisk "Importuj pliki" w dolnej części interfejsu, aby zaimportować jeden lub wiele plików wideo z komputera Mac do urządzenia iPad 2. Następnie zaimportowane pliki zostaną wyświetlone poniżej poprzednich plików z filmami.

J: Dodaj pliki obrazów do iPada

Kliknij "Moje zdjęcie" na liście wyświetlania, po prawej stronie interfejsu wyświetli się wszystkie pliki muzyczne w szczegóły, jak pokazuje poniższy zrzut ekranu.
Kliknij przycisk "Importuj plik" w dolnej części interfejsu, aby zaimportować jeden lub wiele plików graficznych z komputera Mac do urządzenia iPad 2. Następnie zaimportowane pliki zostaną wyświetlone poniżej poprzednich plików graficznych.