Tipard Video Converter Ultimate

Jak korzystać

Tipard Video Converter Ultimate umożliwia importowanie wielu plików wideo. W tym samouczku omówimy podstawowe czynności związane z konwersją DVD / filmów na raz.

Krok 1Załaduj DVD lub dodaj pliki wideo

Załaduj płytę DVD, klikając przycisk Załaduj płytę lub importuj pliki wideo do programu, klikając przycisk Dodaj plik. Po załadowaniu plików zobaczysz interfejs jak poniżej.

Załaduj DVD i dodaj wideo

Krok 2Wybierz format wyjściowy

Wybierz plik wideo i kliknij przycisk Profil. Z menu rozwijanego wybierz format wideo, który ma być formatem wyjściowym. Kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich, aby przekonwertować wszystkie zaimportowane pliki wideo do tego samego formatu. Możesz także wybrać różne formaty wideo jako formaty wyjściowe.

wybierz format

Krok 3Zacznij konwertować pliki DVD i wideo

Rozpocznij konwertowanie DVD / wideo, klikając przycisk Konwertuj.