Tipard Windows Reset Reset

Jak zresetować hasło systemu Windows

Jeśli zapomniałeś lub zgubiłeś hasło systemu Windows, możesz użyć narzędzia resetowania hasła Windows Tipard, aby łatwo zresetować lokalną / administratora / domenę Windows lub inne hasło użytkownika. Możesz też utworzyć nowe konto bez logowania się przez to oprogramowanie. Postępuj zgodnie z tym przewodnikiem i poznaj drogę.

Część 1: Utwórz rozruchową płytę CD / DVD lub napęd USB

Krok 1Pobierz i zainstaluj odpowiednie oprogramowanie resetujące hasła systemu Windows na dostępnym komputerze

Uwagi : Dostępne są trzy wersje - Standard, Platinum i Ultimate.
Jeśli używasz wersji resetowania hasła Windows Standard, obsługuje ona tylko nagrywanie startowej płyty CD / DVD w celu odzyskania hasła. Resetowanie hasła systemu Windows Wersja Platinum i Ultimate obsługuje zarówno tworzenie rozruchowego dysku CD / DVD, jak i dysku flash USB.
Co więcej, wersja Ultimate może również pomóc w dodaniu konta użytkownika / administratora bez logowania się do systemu Windows.

Krok 2Utwórz dysk resetowania hasła lub napęd USB

Uwaga: Dwie opcje dla ciebie - CD / DVD (obsługiwane we wszystkich wersjach), napęd USB (obsługiwany przez wersję Platinum / Ultimate)

1. Włóż urządzenie do resetowania hasła (napęd CD / DVD lub USB) do dostępnego komputera. A następnie kliknij "Nagraj CD / DVD" lub "Burn USB".

2. Po zakończeniu nagrywania wystarczy kliknąć "OK" i zamknąć interfejs.

Krok 3Ustaw zablokowane uruchomienie komputera przez rozruchowy dysk / napęd USB

Wyjmij napęd CD / DVD lub dysk flash USB i włóż go do zablokowanego komputera z systemem Windows. Wprowadź "Środowisko preinstalacji systemu Windows" zgodnie z monitem uruchamiania komputera. Jeśli używasz CD / DVD, wybierz Napęd CD-ROM w menu startowym lub wybierz USB.

Resetowanie hasła systemu Windows uruchomi się automatycznie, jak poniżej. (Weź jako przykład wersję resetowania hasła Windows Ultimate)

Część 2: Zresetuj hasło systemu Windows

Zresetuj hasło systemu Windows

Krok 1Wybierz konto i zacznij resetować hasło systemu Windows

Krok 2Ustaw lub zmień hasło

Po pomyślnym zresetowaniu hasła oprogramowanie to przypomni o wyjęciu dysku startowego i ponownym uruchomieniu komputera.

Wszystkie kroki są zakończone, wyjmij urządzenie do resetowania hasła i uruchom ponownie komputer z systemem Windows, aby zalogować się do systemu Windows po zresetowaniu funkcji.

Część 3: Dodaj użytkownika (aplikuj do wersji Ultimate)

Dodaj użytkownika Windows lub konto administratora w łatwy sposób

Krok 1Uruchom program

Uruchom program przez nośnik startowy na swoim niedostępnym komputerze, wykonując powyższe kroki. Możesz wyraźnie zobaczyć przycisk "Dodaj użytkownika".

Krok 2Dodaj konto

Kliknij przycisk "Dodaj użytkownika" i rozpocznij proces docelowego systemu Windows. A następnie wyskoczy okno, wprowadź swoją nazwę użytkownika i nowe hasło.

Krok 3Uruchom ponownie system Windows i zaloguj się przy użyciu nowego konta

Jeśli pomyślnie dodasz nowe konto, możesz kliknąć przycisk "Uruchom ponownie", aby ponownie uruchomić komputer, a następnie z łatwością zalogować się do systemu Windows z kontem nowego ustawienia.