Tipard PDF to Word Converter

Jak korzystać

PDF to format o wysokiej dokładności i stabilności. Format Word jest łatwy do odczytania i edycji. Plik RTF ma wysoką kompatybilność. Są to trzy ważne słowa: "Zapisz format. Dla większości użytkowników łatwo jest przekonwertować format Word lub RTF do formatu PDF. Jednak często potrzebujemy konwertera plików PDF, aby przekonwertować plik PDF na słowo lub RTF. Ten konwerter plików PDF umożliwia konwersję z formatu PDF na Word i RTF. Możesz postępować zgodnie z instrukcjami poniżej krok po kroku.

Część 1: Jak załadować pliki PDF z lokalnego folderu

Po uruchomieniu programu kliknij przycisk "Plik >> Dodaj plik" lub ikonę "Dodaj plik", a następnie wybierz plik PDF, który chcesz przekonwertować. Jeśli chcesz przekonwertować cały folder, kliknij "Plik >> Dodaj folder" lub ikonę "Dodaj folder".

jak konwertować wideo

Część 2: Jak wybrać folder wyjściowy i określić stronę

Krok 1Wybierz folder wyjściowy

Kliknij przycisk "Przeglądaj" i wybierz folder docelowy, którego potrzebujesz.

Krok 2Ustaw zakres stron

Jeśli chcesz przekonwertować cały dokument, wybierz "Wszystkie strony". Wybierz "Bieżąca strona", aby przekonwertować stronę, którą widzisz. Jeśli przekonwertowane strony nie są sekwencyjne, możesz wprowadzić numer strony i / lub zakresy stron oddzielone przecinkami.

edytuj efekt wideo

Część 3: Jak konwertować dodane pliki PDF

Krok 1Dodaj pliki

Kliknij przycisk "Dodaj plik" lub "Dodaj folder", aby dodać pliki PDF lub foldery.

Krok 2Wybierz typ wydruku

Kliknij listę rozwijaną i wybierz, czy chcesz przekonwertować plik PDF na format Word lub RTF. Jeśli chcesz przekonwertować wszystkie wybrane pliki PDF na ten sam format, kliknij "Zastosuj do wszystkich".

Krok 3Konwersja PDF

Po wykonaniu wszystkich tych ustawień kliknij przycisk "Konwertuj". Konwersja plików PDF na Word zakończy się błyskawicznie.

ustawienia wideo