Jak wykonać kopię zapasową książek iPhone 4 na swój komputer

Przenieś książki iPhone 4

Jak przenieść książki iPhone'a 4 na swój komputer za pomocą iPhone Books Transfer? Przeczytaj ten artykuł i znajdź odpowiedź.

Krok 1

Podłącz iPhone'a 4 do komputera

Podłącz telefon iPhone 4 do komputera PC za pomocą dedykowanej linii danych firmy Apple, a następnie zobaczysz następujący obraz.

Podłącz iPhone'a
Krok 2

Wybierz dowolny plik książki, który chcesz przenieść

Po lewej stronie głównego interfejsu zobaczysz listę wyświetlania, która pokaże twoje różne pliki iPhone 4 w różnych typach. Kliknij "Książki" na liście wyświetlania, a po prawej stronie interfejsu wyświetli się wszystkie twoje pliki książek w sposób pokazany na poniższym zrzucie ekranu. Przed każdym wymienionym plikiem książek znajduje się pole wyboru, możesz zaznaczyć wszystkie, aby wybrać wszystkie pliki książek lub tylko jeden do wyboru, a następnie przycisk "Prześlij" zostanie uaktywniony instanly.

Wybierz książki
Krok 3

Zacznij przesyłać pliki

Kliknij przycisk "Przenieś", aby rozpocząć kopiowanie plików książek, które chcesz skopiować do komputera. Po przeniesieniu folder wyjściowy wyświetli się automatycznie.

Przenieś książki